Vilkår for påmelding og deltakelse

Brukervilkår og kjøpsbetingelser

Påmelding:
All påmelding til kurs kan gjøres via vårt skjema på nettsiden eller pr epost med all info vi trenger. Dersom påmelding ikke er sendt oss kan vi  dessverre ikke garantere at det er plass på ønsket kurs.
Alle videregående/øvet kurs deltakere som ikke har meldt seg på vil faktureres med tidligere medlemskap eller utifra opprop. For at fakturerings prosessen skal gå enklest og raskest mulig, ber vi om at dere gjennomfører riktig påmelding før oppstart i uke 2 og uke 34.
Søskenmoderasjon: Det gis 30% søsken rabatt på barn nr 2. Det rabatteres på rimeligste kursavgift. Søskenmoderasjon kan ikke slås sammen med andre tilbud.

Prøvetime:
Det gis en gratis prøvetime. Etter dette må kurs velges og betales i sin helhet.

Avbestilling av plass:
Plass på alle kurs holdes av til deg/ditt barn og må sies opp innen forfall av faktura. Det vil si innen 2. kursdag. Dersom plassen ikke er sagt opp innen fristen må kurset betales i sin helhet. Plassen er da deres ut kurs/sesong.

Faktura:
Vennligst betal faktura ved forfall og bruk kidnummer oppgitt. Vennligst ikke slå i sammen to fakturaer du har fått tilsendt.
Dersom faktura ikke er betalt innen 14 dager over forfallsdato vil vi sende en purring/påminnelse med purregebyr. Hvis faktura fortsatt ikke er oppgjort etter purringer vil kravet sendes til inkasso. Ikke betal mottatt faktura via vipps.

KJØPSBETINGELSER

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for alt av:
Kjøp av kurs, workshops, drop in, varer og tjenester gjennom Focus Dance til kunder og forbrukere som bestiller fra nettsiden og pr. mail.
Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og
kredittkjøpsloven.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av epost/skjema ved bestilling.

1. AVTALEN

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen på focusdance.no.
Herunder blant annet opplysninger om kursets tid, sted, innhold, pris og betingelser, eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post), samt disse salgsbetingelsene.

2. PARTENE

Selger er: Focus Dance AS
Adresse: Strømsveien 48, 2010 Strømmen
Telefon: 93627268
Mailadresse: charlotte@focusdance.no
Nettside: www.focusdance.no
Organisasjonsnummer: 915 718 434

Kjøper: er den person som personalia er opplyst i bestillingen, eller foresatt/ verge i bestillingen for alle påmeldte under 18 år.

3. ANGRERETT

Angreretten gjelder ikke for påmelding til kurs, drop-in, workshops og arrangementer. Se punkt 5 ved avmelding.

4. PÅMELDING

Ved å krysse av på brukervilkårene aksepterer du kjøpsvilkårene for Focus Dance som er opplyst om på denne siden. Vennligst les igjennom hvert punkt.
Kursplassen er reservert kjøper dersom plassen ikke er sagt opp innen frist. Se innledning.

5. AVMELDING

Se innledning vedr vanlige 12 gangers kurs og sesongkurs.
Ved avmelding fra drop in, helgekurs og workshops må avmeldingen skje innen 14 dager fra påmelding og/men senest 3 dager før oppstart for at du skal få refundert kursavgiften. Det vil bli sendt en kredittnota på gjeldende faktura minus kr. 100 i administrasjonsgebyr.
Vi refunderer ikke kursavgift hvis avmeldingen kommer senere enn forfall på faktura eller om kurset, arrangementet eller workshopen har startet.

6. BYTTE AV KURS

Det er mulig å bytte kurs til et annet, etter pkt. 5 om avmelding er fulgt.
Kurset du bytter til må gå innenfor ditt opprinnelige påmeldte kurs og koste det samme.
Evt. et mellomlegg vil bli fakturert om kjøper ønsker å bytte til et dyrere kurs.

7. OVERFØRE KURS TIL EN TREDJE PERSON

Et kurs hos Focus Dance er ved påmelding et personlig «medlemskap» i angitt periode, men ved ikke påbegynt hele kurs, drop in og arrangementer, kan kjøper selv selge sin plass til en tredje person.
Dette skal ikke av noen art lastes Focus Dance.
Første kjøper vil bli belastet kurset uavhengig til hvem og når kurset overføres til en annen. Første kjøper har da plikt til å informere om byttet og til hvem plassen er solgt til til Focus Dance umiddelbart etter overføringen.
Focus Dance forholder seg kun til første kjøper inntil faktura er betalt i sin helhet.
OVERFØRING GJELDER IKKE ENKELTSTÅENDE TIMER I KURS OG ARRANGEMENTER, SOM KJØPER/KURSDELTAGER ALLEREDE HAR STARTET PÅ.

8. UNNTAGSVIS REFUSJON AV KURSAVGIFT VED ALVORLIG SYKDOM

Refusjon/ delvis refusjon av kursavgift minus 100 kr i administreringsgebyr, gis kun ved fremlagt legeerklæring pr. mail. Dette ved langvarig sykdom eller skade som gjør det vanskelig å delta på et senere kurs.

9. LEVERING AV KURS OG ARRANGEMENTER

Kurs og alle arrangementer arrangert av Focus Dance leveres på oppgitt kursdato, tidspunkt og på det stedet som er oppgitt på nettsiden, med informasjon om kurset ved påmelding.

10. AVLYSNING AV KURS OG ARRANGEMENTER

Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser kan planlagte kurs og workshops bli avlyst.
Focus Dance vil alltid forsøke å sette inn vikar der det er mulig for å unngå avlysning. Focus Dance forbeholder seg retten til å avlyse kurs og workshops med for få deltakere.
Det vil da bli sendt ut mail og/eller sms med beskjed om kansellering før 2. oppsatte kursdag av det planlagte kurset, og kursavgift blir refundert i sin
helhet.

11. RABATT

Focus Dance vil fra tid til annen kunne kjøre rabatter på ulike kurs. Følg med på vår Facebook side og Spond gruppe for evnt tilbud innenfor gjeldene sesong.
Det gis ingen rabatt om kjøper av en eller annen selvforskyldt grunn ikke møter opp eller ikke kan delta til påmeldte kurs eller arrangementer.

12. SKADER
Focus Dance har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du går på kurs hos oss eller anvender teknikker du har lært på kurs hos oss, som du praktiserer hjemme eller på kurs.
Når du melder deg på kurs hos Focus Dance aksepterer du at du selv er ansvarlig for din kropp og helse.
Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Focus Dance eller Focus Dance sine instruktører for skader du pådrar deg på kurs, eller på vei inn eller ut fra kurslokalet.
Focus Dance er ikke ansvarlig for dine eiendeler som mobil, penger, klær, bil som står parkert foran kurslokalet ol. mens du er på kurs eller arrangementer, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.

14. PERSONOPPLYSNINGER
Focus Dance behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I noen tilfeller kan Focus Dance også behandle personopplysninger til andre formål, for eksempel å sende deg – nyhetsbrev, informasjon om tilbud etc.
Dette kan du avbestille ved å sende en mail til charlotte@focusdance.no.
Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
-du har samtykket i utleveringen, eller- når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller -i lovbestemte tilfelle.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

15. HENDELSER UTENFOR FOCUS DANCEs PÅVIRKNINGSKRAFT
Penger kan ikke kreves tilbake dersom avlysning av kurs, workshops osv skjer ved følge av Force Majeure.
Force Majeure kan være;
Tsunami, jordskjelv, orkan, vulkanutbrudd, epidemier/pandemier o.l.
Eller ved andre uforutsette hendelser som:
Krig, innreise/utreise forbud, streik, konkurs og lignende.
Focus Dance vil alltid forsøke å opprettholde et alternativ dersom det er mulig, f. eks Zoom klasser og annen online trening.

Meld deg på i Trondheim
Meld deg på i Strømmen
Meld deg på i Aurskog
Meld deg på i Jar/Bærum